Активности
Вести и догађаји 

ДОКУМЕНТИ РАЗВИЈЕНИ ТОКОМ ДРУГЕ ФАЗЕ ПРОГРАМА
 
1. Политика и стратегија стручног образовања

1.1 Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

  Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији
  Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији
1.2 Имплементација стратегија
  Предлог Акционог плана за спровођење стратегије развоја стручног образовања у Републици Србији 2007-2015
  Предлог Акционог плана за спровођење стратегије развоја образовања одраслих у Републици Србији 2007-2015
1.3 Експертске радне групе
 
  Шта би све требало да буде обухваћено НОК-ом
 
  Нивои у НОК-у
  Могући полазни ниво за Србију
  Национално тело за квалификације
  Законска регулатива оснивања српског НОК-а
  Добровољни приступ?
  Трошкови НОК-а
  Предлог НОК-а
  Коментар предлога НОК-а
1.4 Унапређење знања представника националних тела и социјалних партнера
 
1.5 Законска регулатива
 
1.6 Мрежа школа
 
1.7 Праћење и евалуација
 
1.8 Завршна конференција
 
 
2. Развој и имплементација наставних програма
2.1 Стандарди занимања
 
2.2 Обука за развој наставних програма
 
2.3 Одобрени огледни наставни програми
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Обуке наставника за имплементацију огледних програма
 
 
2.5 Праћење реализације огледних програма
 
2.6 Избор огледних школа
 
 
 
3. Обука наставника и развој људских ресурса
3.1 Концепције и општи документи
 
 
3.2 Обуке за носиоце промена и наставнике стручних школа
 
 
 
 
 
 
3.3 Каскадно обучавање наставника у 22 огледне школе
 
 
3.4 Обуке за директоре огледних школа
 
3.5 Обуке за особље Министарства просвете
 
 
 
 
 
4. Партнерство међу школама
4.1 Студијске посете
 
 
5. Регионални центри за континуирано образовање одраслих
5.1 Евалуација рада центара за континуирано образовање одраслих
 
 
6. Фонд за иновације
6.1 Каталог пројеката Фонда за иновације
 
7. Набавка опреме и учила
 
8. Зајам Европске инвестиционе банке за унапређење стања школа

8.1 Методологија

 
 
Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs