Активности
Вести и догађаји

 

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ДРУГЕ ФАЗЕ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Завршна конференција Програма реформе средњег стручног образовања одржана је 18. априла 2008. године у Сава Центру у Београду. На конференцији су представљени резултати постигнути током две године рада у другој фази Програма и о њима је разговарано са становишта привреде, ученика и наставника, и институција које су учествовале у процесу реформе.

„Образовање у Србији биће саставни део јединственог европског простора знатно пре осталих области“, рекао је, отварајући конференцију, министар просвете Зоран Лончар и истакао да је Србији савремено образовање потребно, не као обећање током изборних кампања, већ у пракси. „То је пут којим Србија може остварити економски напредак, смањити незапосленост, повећати информатичку описмењеност и обезбедити улазак у Европску унију. Осавремењивање образовања и просвете то најбоље доказују, управо усвајањем истог система вредности које важе у Европској унији.“

У земљама Европске уније одавно су свесни да су добро развијен систем средњег стручног образовања и доживотно учење и усавршавање кључни за економски развој. Део подршке коју ЕУ пружа Србији преко Европске агенције за реконструкцију зато је усмерен на ову област. „Европска агенција за реконструкцију до сада је уложила скоро 10 милиона евра у развој политике и стратегије средњег стручног образовања, развој нових образовних профила и нових наставних програма, обуку наставника и мање грађевинске радове на око 50 стручних школа, а близу 10 милиона евра издвојено је за набавку рачунарске и стручне опреме за око 175 школа широм Србије. Добри резултати су већ видљиви, али је потребно урадити много више“, рекао је у свом обраћању учесницима конференције Христос Гофас, шеф Операционог центра ЕАР-а и додао да верује да ће конференција бити повод за даља размишљања и дискусије о образовању, али пре свега, повод за акцију на свим нивоима.

Након уводног дела током којег су представљени резултати рада друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања, око 140 учесника конференције (представника средњих стручних школа, центара за континуирано образовање одраслих, Министарства просвете, Министарства економије и регионалног развоја, Привредне коморе, Националне службе за запошљавање и социјалних партнера) је учествовало у раду четири радне групе које су разговарале о стратешким питањима у стручном образовању, развоју кадрова у образовању, новим наставним програмима и образовању одраслих.

Радне групе покренуле су сва најважнија питања о систему и реформи средњег стручног образовања, а као заједнички издвојио се закључак да је реформа довољно одмакла и да су се стекли услови за превођење огледа у систем. На основу овог и осталих изнетих закључака предложени су наредни кораци и активности у реформи стручног образовања.

„ Хвала свима који су на било који начин допринели да овај пројекат успе, а убеђен сам да је успео јер смо анимирали велики број људи и они представљају замајац који ће тешко стати“, рекао је затварајући конференцију Богољуб Лазаревић, помоћник министра за средње образовање.

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs