Активности
Вести и догађаји

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИРЕКТОРЕ И НОСИОЦЕ ПРОМЕНА ИЗ 22 ОГЛЕДНЕ ШКОЛЕ


На свечаности организованој поводом завршетка друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања 13. маја 2008. године, помоћник министра за средње образовање Богољуб Лазаревић, уручио је у име Министарства просвете, сертификате о завршеним обукама директорима и носиоцима промена из 22 огледне школе које су биле укључене у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања.

Од септембра 2006. године до јула 2007. године у оквиру Програма је организовано 7 обука за интерне носиоце промена и 7 обука за екстерне носиоце промена у укупоном трајању од по 27 дана. Након завршених обука, носиоци промена су новостечена знања, кроз каскадне обуке, преносили својим колегама у школама, па је до завршетка друге фазе Програма средњег стручног образовања више од 1.000 наставника из 22 огледне школе прошло кроз низ педагошко-дидактичких семинара како би били припремљени за реализацију наставе по огледним наставним програмима.

У истом периоду за директоре огледних школа организовано је 6 семинара у укупном трајању од 20 дана на којима су обрађивани различити аспекти савременог управљања стручном школом.

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs