Активности
Вести и догађаји 

КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Завршено тестирање модела за признавање претходног учења

У оквиру пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања“ успешно је тестиран модел за признавање претходног учења, чиме је направљен још један корак у отварању образовног система ка одраслим полазницима. Реч је о моделу који предвиђа могућност да појединци добију сертификат о поседовању стручних квалификација и компетенција без уласка у систем стручног образовања. Другим речима, знање стечено кроз неформално учење, радно и животно искуство, проверава се и оцењује кроз тестове знања и вештина, и уколико је ниво задовољавајући, полазници добијају сертификат којим им се признају стручне квалификације. Овакав систем требало би да омогући брз одговор на промене и захтеве тржишта рада, истовремено пружајући шансу великом броју незапослених или запослених на позицијама за које се нису школовали да стекну неопходне квалификације и тако брже и лакше пронађу посао или задрже постојећи.

Модел за признавање претходног учења тестиран је у Хемијско-прехрамбеној и текстилној школи „Урош Предић“ у Зрењанину, која је један од пет постојећих центара за континуирано образовање одраслих. За процес признавања претходног учења, односно за стицање (парцијалне) квалификације „Производња специјалних врста хлеба“, школи у Зрењанину се пријавило једанаест кандидата, од којих je четворо већ на улазном тестирању показалo да испуњавају услове за добијање сертификата, док су за остале израђени индивидуални планови учења и организоване кратке обуке. Завршне испите, организоване након обуке, успешно су положили сви кандидати.

Наредни кораци у овој области предвиђају стандардизацију процеса признавања претходног учења на основу тестиране методологије о чему ће у наредном периоду расправљати Радна група за образовање одраслих формирана у оквиру пројекта. Своје препоруке Радна група ће упутити Министарству просвете, науке и технолошког развоја које ће донети коначну одлуку о примени предложеног модела.

 


 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs