Активности
Вести и догађаји 

ИНФОРМАТИВНА МРЕЖА

Обавештење:
Питања и коментаре представника школа које су учествовале на регионалним састанцима током августа 2014. године Пројекат је проследио Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Одговоре надлежних институција објавићемо чим стигну у нашу канцеларију.


НОВО!

Овде можете преузети модернизоване наставне планове и програме за први разред


КО СМО? КАКО НАС МОЖЕТЕ КОНТАКТИРАТИ?

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Јединица за имплементацију пројекта
Краља Милана 17, 11000 Београд
Тел/Факс +381 11 323 6768
E-mail: info@vetserbia.edu.rs


Програм реформе средњег стручног образовања ушао је у своју нову, пету фазу. У пројекат који се на иницијативу Министарства просвете реализује уз финансијску и техничку подршку Европске уније, до сада је директно или индиректно било укључено преко 150 средњих стручних школа из целе Србије. Нова фаза, „Подршка Европске уније средњем стручном образовању“, има за циљ да подржи наставак реализације реформе средњег стручног образовања. Пројекат се финансира кроз ИПА 2012 програм.

Пета фаза Програма реформе средњег стручног образовања ће трајати 24 месецa (од 16. априла 2014. године до 15. априла 2016. године) и биће усмерена, пре свега, на јачање институционалних капацитета кроз подршку имплементацији модернизованих наставних планова и програма, унапређивање управљања средњим стручним образовањем, развој и имплементацију концепта завршних и матурских испита у средњем стручном образовању и подршку даљем развоју националног оквира квалификација.

Активности пројекта биће усмерене на неколико области:

  • Евалуација и ревизија огледних програма и њихово превођење у систем средњег стручног образовања
  • Управљање средњим стручним образовањем
  • Имплементација новог концепта завршних и матурских испита у средњем стручном образовању
  • Даљи развој националног оквира квалификација
  • Подршка набавци опреме

За реализацију пете фазе Програма реформе средњег стручног образовања Европска унија је, преко Делегације Европске уније у Републици Србији, издвојила 3,7 милиона евра. Техничку подршку и помоћ Министарству просвете у овој фази реоформе стручног образовања пружају стручњаци конзорцијума предвођеног британском консултантском кућом WYG.

 

 

 

 


ЧИМЕ СЕ БАВИМО?

Да би се одговорило будућим потребама привреде, тренутним потребама појединaца за запошљавањем и потребама предузећа за обученом радном снагом - Европска унија помаже српској Влади у значајној реформи средњег стручног образовања и усавршавања.

Намера је да се помогне кроз:

  • Нове приступе учењу и предавању у средњем стручном образовању
  • Помоћ у препознавању и одговарању на индивидуалне, друштвене и потребе предузећа за вештинама и способностима


 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Више детаља о активностима у оквиру пројекта „Подршка Европске уније средњем стручном образовању“ ускоро ћете моћи да сазнате на страницама посвећеним свакој компоненти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка Европске уније средњем стручном образовању
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs