Активности
Вести и догађаји

 

  ДЕМОНСТРАЦИЈА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРОФИЛ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР-ОГЛЕД
 


У средњој пољопривредној школи `Соња Маринковић` у Пожаревцу у петак, 4. маја 2007. године, одржана је демонстрација матурског практичног испита за ветеринарске техничаре, на којој су наставници практичне наставе из школа у којима ће ђаци ове године полагати матурски испит по новим наставним програмима, имали прилике да се упознају са процедуром испита.

Ветеринарски техничари се образују по новом, реформисаном наставном програму у девет школа у Србији. Осим измене у самом градиву, организацији теоријске и практичне наставе, измене су уведене и у начин полагања матурског испита.


  За колеге из девет школа у којима се реализује настава по новим наставним програмима републички координатор програма ветеринарске струке Мирјана Ћирић представила је појединачно све делове матурског испита од структуре и оцењивања до организације и начина полагања.

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по завршеном образовању стекао програмом прописана знања, вештине и основне стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру образовног профила. Матурски испит састављен је из три дела: испит из језика и књижевности на којем се ученик школовао, испит за проверу стручно-теоријских знања и матурски практични рад.
 

Матурски практични рад реализује се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања. Новина је да су три главне стручне компетенције ветеринарских техничара:

- здравствена заштита животиња;
- узгој и репродукција;
- хигијена и нега животиња

На матурском практичном испиту ученик добија по један радни задатак из сваке компетенције који практично ради пред комисијом која је састављена од социјалног партнера (ветеринара са стране) и два наставника – ветеринара из школе. На основу појединачних оцена свих чланова, комисија утврђује укупан број бодова који се затим преводи у успех.

 


Демонстрација матурског испита била је прилика и за ученике да имају своју `генералну пробу`. Пред бројном публиком, уз мало треме, успешно су демонстрирали четири радна задатка.

Погледајте презентацију са детаљима о матурском испиту за ветеринарског техничара – оглед

 

 

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs